P.E.T. V ČÍSLECH

jednička v oblasti rodičovských kurzů
více než

1 000 000

rodičů, kteří absolvovali kurz P.E.T.

40 zemí 

knihy P.E.T. v 30 jazycích
 tisíce instruktorů 

55 let

zkušeností a rozvoje.